Zašto srednjoškolci moraju plaćati dodatnu školarinu

Visina naknade je različita, a doseže do 170 KM godišnje

Redovno obrazovanje učenika u srednjim školama, kao javnim ustanovama, besplatno je.

Ovako glasi član 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, kojim je propisano besplatno srednjoškolsko obrazovanje svakog djeteta.

No, nova školska godina, prema podacima koje smo sakupili, donijela je sve osim besplatnog školovanja.

Različiti iznosi

Na prvim roditeljskim sastancima, roditelji širom Kantona Sarajevo obaviješteni su o tzv. “školarini” koju moraju platiti, a da situacija bude gora, visina ove naknade, iako Zakon govori drugačije, razlikuje se od škole do škole.

Primjerice, učenici Srednje zubotehničke škole u Sarajevu, Srednje ekonomske škole u Sarajevu ili učenici Prve gimnazije u Sarajevu potvrdili su nam da godišnju školarinu plaćaju u iznosu od 50 KM.

Učenica Srednje zubotehničke škole u Sarajevu ispričala nam je kako je djeci pokazana Odluka o plaćanju školarine, te da im je pojašnjeno kako se taj novac raspoređuje na osiguranje djece, solidarnu naknadu štete, nabavku zadaćnica, sredstava za higijenu i dezinfekciju, kopiranje tekstova, pohvala, diploma, pripremu online materijala te obnovu biblioteke.

Učenik Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu potvrdio nam je da djeca koja ne pohađaju poseban, Cambridge smjer, već opći, plaćaju školarinu u iznosu od 170 KM godišnje. Od toga se, kaže on, 100 KM računa kao naknada za očuvanje škole, a 70 KM se izdvaja za kuhinju.

U Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi rečeno nam je da školarina iznosi  30 KM, dok se recimo u Srednjoj medicinskoj školi Sarajevo školarina posljednjih nekoliko godina ne plaća.

Odluka školskih odbora

Zakon u članu 14. kaže: “Srednje škole osnivaju se u skladu s dugoročnim programom razvoja i koncepcijom srednjeg obrazovanja i odgoja, koji donosi Kanton i obavljaju djelatnost u skladu sa Zakonom, provedbenim aktima i pedagoškim standardima i normativima, nastavnim planovima i programima.”

U skladu s tim, postavlja se pitanje, zašto i na osnovu čega školski odbori donose odluke koje roditelje obavezuju plaćati dodatnu školarinu, ako je osnivač Kanton, a škole su budžetski korisnici?

S obzirom na to da je ova praksa uobičajena godinama, postavlja se pitanje koliki je to iznos u konačnici, na šta je novac utrošen i kome se podnose izvještaji o utrošku tih sredstava?

I. K.

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *